Angličtina pro děti

Výuka angličtiny pro děti vedená hravým přístupem, přizpůsobená věku a zkušenosti dítěte. 

- skupina max. 6 dětí

- lekce / 50 min.


Jóga pro děti

Rozvoj osobnosti a motoriky dítěte ve vzájemně respektujícím a nesoutěživém prostředí.

Nácvik jednotlivých jógových pozic je vedený prostřednictvím rozmanitých příběhů.

- skupina max. 12 dětí

- lekce / 55 min.

Jóga pro dospělé

Regenerace, protažení a sebepoznání s prvky powerjógy

- skupina max. 10 os.

- lekce/ 60 min.

Něco málo o józe:

Slovo jóga pochází ze sanskrtského slova judž - sjednocení, spojení. Tento pojem můžeme chápat jako spojení fyzického těla a psychiky v harmonický celek.

Ve svém důsledku nastolení této rovnováhy vede k lepšímu soužití se sebou samým, svým okolím, ale i s přírodou. Jóga je komplexní systém pokrývající vše od životosprávy přes hygienu, nácvik tělesných poloh, dechových cvičení až po techniky pro zlepšení koncentrace  a meditační techniky.

Přístupů k józe je mnoho, vždy je však cílem jógové praxe:

  • nastolení rovnováhy,

  • lepší porozumění svému tělu a jeho signálům,

  • zlepšení fyzické i psychické odolnosti,

  • zlepšení koncentrace,

  • schopnost správně dýchat a

  • sebedůvěra.

Dětská jóga

Dětská jóga přináší dětem radost, pohyb a sebevědomí. Pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat jak sebe, tak i okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a také pomáhá čelit stresovým situacím. Nenásilnou a hravou formou se tak děti mohou naučit zacházet správně                a ohleduplně se svým tělem.

Lekce dětské jógy jsou naprosto odlišné od těch pro dospělé. V systému dětské jógy je cílem nastolení rovnováhy mezi spontánním chováním dětí se strukturou dané cvičební hodiny. Děti se učí naslouchat druhým a zároveň vyjadřují své názory a pocity, učí se poznávat své tělo a respektovat své individuální hranice. Jógové pozice se děti učí spíše dynamicky, bez výdrží a vždy se přizpůsobují jejich věku a schopnostem. Dětská jóga by měla být hlavně zábavou a přinášet radost jak dětem, tak cvičitelům.